Har du svært ved at betale huslejen?

Bemærk: Legatet kan ikke længere ansøges.

Har du fået sværere ved at få budgettet til at hænge sammen? Så er det ikke så mærkeligt. Det seneste år har priserne på energi og en lang række forbrugsvarer nemlig fået et ordentligt spark opad. Og det er noget, der kan mærkes rundt omkring i de danske hjem. Som beboer i Boligforeningen AAB har du dog mulighed for at søge om støtte via AAB’s C. V. Bramsnæs’ Legat, hvis det kniber med at få pengene til at slå til.

Der er sket en priseksplosion på el, gas og fødevarer. Det er de hårde økonomiske realiteter anno 2022 – og det kan ses på lønkontoen og i pengepungen. Hvad fremtiden bringer, og hvornår prisernes himmelflugt stopper, er der ingen, der tør spå om. Men heldigvis er der også lyspunkter og hjælp at hente i en vanskelig tid. Som beboer i AAB har du mulighed for at søge om økonomisk støtte fra C. V. Bramsnæs’ Legat, hvis det kniber med at betale regningerne.

Det er en betingelse for at få tildelt penge fra legatet, at du ikke selv er skyld i dine økonomiske problemer. Det kan f.eks. være sygdom, død, ulykke, skilsmisse eller andre personlige kriser, der har ført til, at du ikke længere kan betale dine udgifter. Du kan læse mere om legatet på aab.dk.

Legatet, som blev stiftet i 1937, kan bruges til at betale din husleje, så du får bedre råd til andre nødvendige udgifter som f.eks. varme, el, forsikringer, daginstitution, mad og lignende. Hvis du har problemer med at betale dine nødvendige udgifter, bør du derfor overveje at ansøge om et beløb fra C. V. Bramsnæs’ Legat.

Du skal være opmærksom på, at får du tildelt en legatportion, vil det blive nedskrevet på din husleje, og beløbet vil derfor ikke komme til udbetaling.

Kontanthjælpsmodtagere kan ikke søge om støtte

Det er også vigtigt at være opmærksom på, at legatet desværre ikke kan gives til modtagere af kontanthjælp. Det skyldes, at et tildelt beløb vil blive modregnet 100 % i kontanthjælpsydelsen, så det vil ikke være til nogen gavn for modtageren.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål til legatet, eller har du brug for hjælp til at ansøge, kan du kontakte din afdelingsbestyrelse eller læse mere på aab.dk.

Info

I 2019 blev det besluttet at afvikle C. V. Bramsnæs’ Legat, som 82 år efter stiftelsen ikke længere havde den tiltænkte effekt. Det betyder, at der i denne tid, hvor mange kæmper med at få økonomien til at hænge sammen, kan uddeles flere og større legatportioner end hidtil.

 

Foto: Howard Lake