Fokus på ensomhed i almene boligområder

Har du prøvet at føle dig ensom? Så er du ikke alene. Mere end hver 10. dansker oplever ensomhed, og en mange af dem bor alment. Men der er heldigvis hjælp af hente. BL – Danmarks Almene Boliger har sammen med en række aktører kommet med input til en handlingsplan for, hvordan man forebygger ensomhed i bl.a. hjem og bolig.

I handlingsplanen er der fokus på fællesskaber, byggeri, byrum, styrket tilgængelighed til fællesskaber og styrket samarbejde mellem boligforeninger og det øvrige samfund om beboernes deltagelse i lokale aktiviteter.

Handlingsplanens anbefalinger retter sig mod den almene boligsektor og handler bl.a. om fortsat udvikling af de boligsociale aktiviteter, større inddragelse af ejendomsfunktionærerne, renovering af boliger, så de er egnet til hele livet, og fortsat fokus på gode rammer for at huse tidligere hjemløse.

Hvis du er nysgerrig, kan du læse mere om initiativerne mod ensomhed i den almen boligsektor på BL’s hjemmeside.