Flot svarprocent til undersøgelse om at føle sig hjemme

4.186 beboere i Boligforeningen AAB tog sig i december måned tid til at svare på et spørgeskema om, hvordan de føler sig hjemme i deres bolig, boligafdeling og i Boligforeningen AAB.

De mange svar er nu ved at blive analyseret, og det endelige resultat forventes at være klar i løbet af foråret 2021. Allerede nu kan det dog ud fra de foreløbige analyser konstateres, at familie og venner til AAB’s beboere kan lide at komme på besøg i foreningens boliger. Og det glæder Karina Dalgas, som er boligsocial konsulent i AAB, da det også er en af de vigtigste parametre for, at beboerne føler sig hjemme i deres AAB-bolig.

Spørgeskemaet blev sendt til de 13.757 beboere, der er tilmeldt digital kommunikation i AAB. Undersøgelsen er et led i AAB´s overordnede strategi, hvor et af de konkrete mål er, at beboerne skal føle sig hjemme, og resultaterne skal bruges til at udvikle indsatser og initiativer, som kan understøtte, at AAB’s beboere føler sig hjemme i deres bolig.

Analysefirmaet Gemeinschaft er i gang med at udføre enkelte opfølgende telefoninterviews, og når alle svar er analyseret, kan du blandt andet læse om undersøgelsens resultater her i BeboerNyt.

”Med en flot svarprocent på over 30, har spørgeskemaundersøgelsen givet et rigtigt godt grundlag til det videre arbejde, og der skal lyde en stor tak til de mange deltagere for deres bidrag”, siger Karina Dalgas.

Ti heldige beboere, der svarede på undersøgelsens spørgsmål, vandt hver et gavekort på 500 kr. til COOP. Vinderne har fået besked.