Få indflydelse – mød op på afdelingsmødet

Netop i denne tid afholdes der afdelingsmøder i rigtig mange af Boligforeningen AAB´s afdelinger. Den almene boligform bygger på beboerdemokrati, og du har som beboer afgørende indflydelse på din egen boligafdeling. I AAB vil vi gerne have beboerne til at tage aktivt del i afdelingernes trivsel og udvikling, og netop derfor synes vi, det er vigtigt, at du møder op til det årlige afdelingsmøde.

Afdelingsmødet er afdelingens øverste besluttende myndighed. Det er på afdelingsmødet, at beboerne drøfter økonomi, vedligeholdelse, husorden og forslag fra beboere. Med andre ord er det afdelingsmødet, der beslutter, hvordan det skal være at bo i afdelingen, og hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i gang i det kommende år. Disse beslutninger danner grundlag for næste års budget og husleje.

Har du en god ide?

Har du et forslag til ændringer eller forbedringer i din afdeling, kan du få det behandlet på det årlige afdelingsmøde. Jo bedre forberedt dit forslag er, jo større er muligheden for, at det kan komme til afstemning og dermed blive vedtaget. Samtidig er det vigtigt, at dit forslag er konkret, så de øvrige beboere forstår, hvad forslaget går ud på. Hvis du ønsker et forslag behandlet, er det derfor en god ide at følge disse råd:

  • Sørg for at dit forslag er udformet, så der kan stemmes ja eller nej til det. Ellers risikerer du, at forslaget bliver afvist af mødets dirigent.
  • Begrund dit forslag. Fortæl hvorfor du stiller det, og hvorfor du mener, at afdelingsmødet skal stemme ja til det.
  • Oplys om økonomien i forslaget. Hvis forslaget koster afdelingen penge, skal det fremgå tydeligt, hvor meget det vil koste. Forslaget kan ikke komme til afstemning, hvis ikke de økonomiske konsekvenser er kendt.
  • Oplys dit navn og dine kontaktoplysninger, når du stiller forslaget. På den måde kan mødedeltagerne se, hvem forslagsstilleren er, og bestyrelsen kan få kontakt med dig, hvis de ønsker at drøfte forslaget med dig, før det kommer på den endelige dagsorden.

Dit forslag skal skriftligt afleveres til bestyrelsen senest to uger før, mødet finder sted, og det vil blive omdelt til alle beboere i afdelingen senest en uge, før mødet afholdes. Hvis du vil stille et forslag til dit afdelingsmøde anbefaler vi, at du benytter den skabelon, som ligger på AAB´s hjemmeside.

Vil du sidde med i bestyrelsen?

Det er også på afdelingsmødet, at beboerne vælger en afdelingsbestyrelse. Som bestyrelsesmedlem i en af AAB’s boligafdelinger får du direkte indflydelse på livet og udviklingen i din afdeling. Det er afdelingsbestyrelsen, der har ansvaret for, at afdelingsmødets beslutninger efterfølgende bliver ført ud i livet.
Som bestyrelsesmedlem får du desuden mulighed for at opkvalificere dine samarbejdsevner, når du skal løse spændende opgaver i fællesskab med andre. Du får udvidet dit netværk og bliver uddannet i bestyrelsesarbejde. Du får kort sagt mulighed for at udvikle nogle kompetencer, som du kan udnytte i mange andre sammenhænge.

Fakta om afdelingsmøder i AAB

Alle afdelingsmøder i Boligforeningen AAB afholdes i perioden fra midt i marts til udgangen af september. Der er altid en fast dagsorden, hvor blandt andet afdelingens budget og regnskab skal godkendes, og der skal vælges afdelingsbestyrelse. Derudover kan der være forslag fra beboerne og/eller afdelingsbestyrelsen om sager, der vedrører afdelingen.

Uanset hvordan du ønsker at bruge din demokratiske stemme i din afdeling, er afdelingsmødet et godt sted at starte, så mød op til det årlige afdelingsmøde og bliv klogere på livet i din AAB-afdeling.