Effektiviseringer holder huslejen i ro

Som vi skrev i en tidligere udgave af Beboernyt, arbejder Boligforeningen AAB i hele organisationen på at løse de administrative og driftsmæssige opgaver så effektivt som muligt. Formålet er naturligvis at minimere udgifterne, så du som beboer i AAB oplever, at din husleje holdes i ro eller kun stiger moderat, hvilket ligger helt i tråd med AAB´s overordnede målsætning om at skabe smukke og sunde boliger, der er til at betale.

Igennem de seneste år er indsatsen for at effektivisere driften blevet intensiveret, og rundt omkring i afdelingerne giver indsatsen synlige resultater til glæde for afdelingernes og beboernes økonomi.

”De lokale afdelingsbestyrelser har arbejdet hårdt med handleplaner for effektiv drift, og vi er som organisation nået rigtig langt”, fortæller Christian Høgsbro, der er direktør i Boligforeningen AAB.

Han nævner som eksempel, at der er boligafdelinger, som har indført fælles maskinpark, så de deles om eksempelvis en traktor og dermed sparer mange hundredetusinde kroner på indkøb og service af maskinerne.

”På Østerbro har vi også set fem afdelinger, der er gået sammen om et fælles udbud af trappevask, vinduespudsning og rengøring af fællesarealer, og det har samlet set sparet afdelingerne omkring en million kroner årligt, at de på den måde har fået en ny fælles leverandør.” fortæller Christian Høgsbro.

En proces, der aldrig slutter

Der bliver altså knoklet med effektiviseringen rundt omkring i AAB´s afdelinger. Det er også nødvendigt, hvis det skal lykkes vores forening at reducere udgifterne med 64 millioner kroner inden 2020, der er AAB’s andel af det krav, hele den almene boligsektor er omfattet af.

”Vi har hele tiden fokus på at arbejde effektivt og reducere udgifterne, og jeg tror på, at vi nok skal få løst den bundne opgave, som vi er sat på frem mod 2020. Men det betyder ikke, at effektiviseringsarbejdet går i stå, når målet er nået og 2020 bliver til 2021. Vi skal hele tiden passe godt på beboernes penge, så det er en proces, der aldrig slutter. Og så sent som for få uger siden var effektiviseringer et af hovedemnerne, da cirka 100 bestyrelsesmedlemmer fra AAB´s afdelinger deltog på den årlige efterårskonference, hvor aktuelle problemstillinger bliver debatteret”, siger Christian Høgsbro.

Han tilføjer, at det ikke kun er lokalt i boligafdelingerne, der bliver arbejdet benhårdt for at reducere AAB´s udgifter. Også i administrationen bliver der søgt nye løsninger, der kan holde udgifterne nede.

”I administrationen er der blevet investeret en del i IT-løsninger, der er med til at effektivisere opgaveløsningen, og den vej vil vi fortsat gå. Derudover er vi godt i gang med at se på mulighederne for at flytte hele administrationen til en billigere adresse i København, så det er over hele linjen, at der arbejdes virkelig intenst på at holde udgifterne nede”, slutter AAB´s direktør.