C.V. Bramsnæs Legat for beboere i AAB

C. V. Bramsnæs Legatet er oprettet i forbindelse med Boligforeningen AAB’s 25-års jubilæum i 1937. Legatet kan søges af beboere i AAB, som på grund af alder, forsørgers død, langvarig sygdom eller lignende har vanskeligt ved at betale huslejen. Hvis du har problemer med at betale huslejen, kan du derfor måske få Bramsnæs legat, som du kan bruge som tilskud til din husleje.

Hvis du modtager legatet kan det have betydning for udbetaling af offentlige ydelser. Derfor vil evt. offentlige ydelser indgå i vurderingen af ansøgningerne. Legatet er derudover skattepligtigt, og vil blive indberettet til SKAT af AAB.

Du finder ansøgningsskemaet her

Har du spørgsmål til legatet, kan du henvende dig til Økonomi v/Beboerøkonomi på e-mail: beboerokonomi@aab.dk eller på telefon 3376 0442.