Boligministeren inviterede på kaffe

Siden den 27. juni har Danmarks boligminister heddet Kaare Dybvad Bek. Den 34-årige socialdemokrat har tidligere varetaget posten som boligordfører for sit parti, og den nye minister har i et nyligt interview betegnet sig selv som ”bolignørd”.

Den 13. august var jeg inviteret til et uformelt møde på ministerens kontor, og ud over en kop kaffe, tog jeg også en stor portion optimisme med mig, da jeg gik fra mødet på Frederiksholms Kanal.

Mit ærinde var selvsagt at tale Boligforeningen AAB´s og den almene sektors sag – og i den forbindelse pege på nogle af de udfordringer, som de almene boligorganisationer står over for. Og til min store glæde mødte jeg en minister, der har indsigt i sektoren og reelt er optaget af at skaffe flere boliger og flere almene boliger – særligt i de store byer i Danmark.

Og flere boliger er der brug for: I 2018 blev der kun bygget 172 almene boliger i hovedstadsområdet.

Flere almene boliger i København og andre store byer vil være med til at sikre, at vi fortsat har blandede byer, hvor direktørens og rengøringsassistentens børn mødes i skolegården og i den lokale idrætsforening. Og netop det er tydeligvis vigtigt for ministeren, som flere gange har givet udtryk for, at velfærdsstatens sammenhængskraft er helt og aldeles afhængig af, at folk med forskellige økonomier bor i de samme områder.

Her er non-profit, almene boliger et stærkt bud på en løsning i de store byer, hvor priserne på det private boligmarked ellers stiger og stiger. I den forbindelse kunne jeg fortælle ministeren om de erfaringer, AAB for nylig har gjort i afdeling 11, hvor vi er i gang med at etablere 44 nye tagboliger på Frederiksberg, der ellers er kendt for nogle af landets højeste boligpriser.

Vores samtale over kaffen drejede sig da i høj grad også om et fælles ønske om at få bygget mere. Her bidrog AAB desuden med en række af de udfordringer, vi ser, når det kommer til at kunne bygge mere. Det gælder f.eks. den såkaldte tillægsgrundkøbesum, kommuner kræver, når vi skal bygge mere i eksisterende AAB-afdelinger. Den gør det ekstra dyrt at bygge nyt i en tid, hvor de økonomiske gode tider i Danmark desværre også betyder, at håndværker- og grundpriserne er skudt i vejret. Jeg nævnte også visse kommuners krav om etablering af parkering eller betaling til parkeringsfonde som et andet væsentligt bump på vejen mod at få bygget flere boliger.

Jeg er klar over, at der ikke sker mirakler i løbet af en enkelt nat blot fordi navneskiltet på boligministerens dør er blevet udskiftet. Der er masser af store sten i form af lovgivningsmæssige og politiske udfordringer, der skal ryddes af vejen, før ministerens – og en masse andres – ønsker bliver til virkelighed. Men jeg er optimist på de almene boligorganisationers vegne. Vi har fået en boligminister, der – i modsætning til sin forgænger på posten – tydeligvis har øje for vigtigheden og betydningen af de almene boliger i Danmark.

Christian Høgsbro
Administrerende direktør