AAB med i projekt om elbiler og lade-standere

”En smuk, sund og miljørigtig bolig, der er til at betale” er en del af Boligforeningen AAB´s overordnede strategi. Ikke mindst det miljørigtige er der fokus på overalt i samfundet. Det ses blandt andet ved, at det danske marked for elbiler er i kraftig vækst. Antallet af nye elektrificerede bilmodeller stiger måned for måned, og af samme grund modtager AAB et stigende antal henvendelser og spørgsmål fra beboere, der gerne vil vide, hvilke muligheder der er for få etableret lade-standere i deres afdeling.

AAB er for nylig blevet partner i et projektsamarbejde med FAB, Himmerland Boligforening, DAB, Ungdomsbo, Hvidovrebo (FA09), Rødovre Boligselskab, KAB og BL, hvor ambitionen er at udvikle en langsigtet strategi for elbiler og lade-standere i almene boligforeninger.

Projektets mål er, at de medvirkende boligorganisationer opnår solid viden om et hurtigvoksende marked, så afdelingsbestyrelser og beboere kan blive klædt bedst muligt på til at træffe fremtidige beslutninger om etablering og drift af lade-standere i deres afdelinger.

”Der er et stigende behov for handling, men vi har valgt at være tålmodige lidt endnu, før vi kommer med konkrete anbefalinger til beboere og bestyrelser på det her område. Vi synes simpelthen, der lige nu er for mange ubekendte faktorer til, at det er forsvarligt at anbefale den ene eller anden model, og det tror vi det nye projektsamarbejde vil kunne ændre på”, fortæller Ronnie Fabricius, der er energikoordinator i AAB.

Blandt de mange spørgsmål, som projektet skal arbejde med og finde svar på, nævner Ronnie Fabricius disse:

  • Hvad kræves der for at etablere lade-standere, og hvilke omkostninger er der med etableringen?
  • Hvem skal stå for driften – er det afdelingen eller en ekstern udbyder?
  •  Hvordan skal strømforbruget afregnes?
  •  Hvordan skal beboerne bruge anlægget? Tidsbestilling eller først til mølle?

”Vi har at gøre med store investeringer med en lang tidshorisont, og derfor er det vigtigt, at afdelingerne vælger de rigtige løsninger. Vi skal som forening tilbyde nogle efterspurgte og miljørigtige løsninger til vores beboere, men vi skal samtidig sikre, at der træffes hensigtsmæssige og økonomisk fornuftige beslutninger. Det mener vi bedst, vi kan gøre, når vi har indsamlet nogle flere erfaringer sammen med de øvrige projektdeltagere, og derfor vælger vi at bruge tid og ressourcer på det her projekt”, slutter Ronnie Fabricius.

Projektet forventes afsluttet i første kvartal 2022, og du kan læse mere om det på Almennet.dk.