9 ofte stillede spørgsmål om ventelisteregler i AAB

Som beboer i og ansøger til en almen bolig kan der dukke mange spørgsmål op omkring ventelister og lignende. Vi har her samlet svarene på de ni oftest stillede. Finder du ikke svar på netop dit spørgsmål, er du velkommen til at kontakte administrationen v/Udlejning på mail udlejning@aab.dk.

 1. Hvorfor går en bolig jeg har været skrevet op til i 50 år til en anvist fra kommunen eller andre?
  Når vi skal udleje en ledig bolig, er der mange forhold, der skal tages hensyn til. Blandt andet om boligen skal udlejes via den kommunale boliganvisning. 25-33 % af boligerne i Boligforeningen AAB’s afdelinger anvises typisk af kommunen.
  Hvis boligen ikke bliver udlejet via den kommunale boliganvisning, bliver boligen tilbudt beboere, der har købt et boliggarantibevis. Herefter bliver boligen tilbudt beboere, der i forvejen bor i afdelingen for derefter at blive tilbudt den beboer i AAB, som har stået længst på ventelisten. Først herefter bliver boligen tilbudt personer på den eksterne venteliste efter anciennitet.
  Afhængigt af de kommunale aftaler går en vis andel af vores ledige boliger desuden til personer, som opfylder de såkaldte fleksible kriterier, inden den bliver tilbudt personer på den eksterne venteliste.
  Du kan læse mere om tildeling af boliger på aab.dk.
 2. Hvilket nummer er jeg på ventelisten? Log dig på Boligbasen og gå til “Min side”. Vælg derefter “Boligønsker” i menuen til venstre på siden. Du skal stå som aktiv for at kunne se din ventelisteplacering på de boliger, du er skrevet op til. Under punktet ”Ventelisteplacering” kan du ved hver boliggruppe se din placering.
 3. Hvordan påvirker intern/ekstern status min placering? Personer på den interne venteliste får altid tilbudt boligen før personer på den eksterne venteliste, selvom personer på den interne venteliste kan have lavere anciennitet.
  Personer, som står på den interne venteliste, har altså fortrinsret frem for de, som står på den eksterne.
 4. Hvorfor er jeg røget tilbage på ventelisten siden sidste tilbud?
  Hvis en beboer, der i forvejen bor i den boligafdeling, som du søger bolig i, aktiverer sig på ventelisten, har beboeren fortrinsret til boligerne. Hvis en boligsøgende med længere anciennitet end dig melder sig som aktiv søgende, vil det også medføre, at din placering ændrer sig.
 5. Hvad er ”fleksible kriterier”, og hvordan påvirker de min placering på den eksterne venteliste?
  I nogle kommuner kan du få fortrinsret til en bolig, hvis du opfylder ét eller flere fleksible kriterier. De fleksible kriterier kan f.eks. være, at du er studerende, er i fast arbejde, er ældre, eller at du i forbindelse med separation eller brudt parforhold har brug for en bolig.De fleksible kriterier varierer fra kommune til kommune. Du kan læse mere om de fleksible kriterier på aab.dk.
 6. Hvor må man holde husdyr?
  Boligbasen under ”Udvidet søgning” kan du sætte hak i feltet ”Husdyr”. På kortsøgningen kan du nu se de boligafdelinger, hvor det er tilladt at holde husdyr.
 7. Bliver mine chancer for at modtage tilbud ringere, hvis jeg begrænser min søgning for meget? Når AAB tilbyder boliger til de boligsøgende, ser vi ikke på om du er skrevet op til boliger i to eller 72 afdelinger. Alle får tildelt en bolig ud fra sin anciennitet alene.Der er selvfølgelig den forskel, at jo flere boliger, boligtyper og afdelinger du skriver dig op til, desto flere tilbud har du mulighed for at få.
 8. Mister jeg min anciennitet, hvis jeg svarer ja til en bolig? Du beholder din anciennitet, hvis du svarer ja til en bolig, som du ender med ikke at få. Søger du en ny bolig indenfor to år efter du er flyttet ind hos AAB, har du dog ikke fortrinsret som intern. Har du derimod boet i din bolig i over to år, kan du søge som intern og kommer derfor foran de, som søger som eksterne.
 9. Kan jeg sige ja til flere boliger samtidig?
  Det kan du godt, men du kan ikke få lejekontrakt på mere end én bolig. Og siger du ja til flere boliger, så skal du være opmærksom på, at det kan få økonomiske konsekvenser for dig. Svarer du f.eks. ja til to boliger – bolig A og bolig B og efterfølgende vælger bolig B, så vil du blive opkrævet husleje for bolig A indtil AAB kan genudleje boligen, hvilket typisk tager omkring en måned.